โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ยินดีต้อนรับค่ะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มุมเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดมีชีวิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนสัตว์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำหน้าอาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารยงยศรวมประชา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 31 ต.ค. 2555
งบประมาณ : 1,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องรับรองที่อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 24 ธ.ค. 2555
งบประมาณ : 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนเข้าอาคารยงยศรวมประชา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 14 ม.ค. 2556
งบประมาณ : 20,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมที่สวนสัตว์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 6 กุมภาพันธ์ 2556
งบประมาณ : ถามครู
เพิ่มเติม..