โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 58 ถึง 26 ธ.ค. 58 ลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่าย PS Camp อำเภอครบุรี
ลูกเสือและเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  ไปเข้าค่ายลูกเสือ PS Camp อำเภอครบุรี
ชุดลูกเสือ เนตรนารี
11 ธ.ค. 58 ลูกเสือสำรองทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
ชุดลูกเสือสำรอง
11 ธ.ค. 58 Bike for dad ปั่นจักรยานเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ครูและนักเรียนร่วมใจทำกิจกรรม Bike for dad  ปั่นจักรยานจากโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติผ่านเส้นทาง วัดหนองหอย สนามบิน และกลับโรงเรียนอนุบาลท่าช้างฯ
ชุดกีฬา
24 ก.พ. 57 สอบ LNR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

สุภาพ เรียบร้อย คณะครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
12 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

สุภาพ เรียบร้อย คณะครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
11 ก.พ. 57 รับการประเมิน โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในฝัน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

สุภาพ เรียบร้อย คณะครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
08 ก.พ. 57 สอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

สุภาพ เรียบร้อย คณะครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
06 ก.พ. 57 รับการนิเทศจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในฝัน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

สุภาพ เรียบร้อย คณะครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
27 ม.ค. 57 ประเมินโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2557

สุภาพ เรียบร้อย คณะครู โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
17 ก.ค. 56 การอบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2556

สุภาพเรียบร้อย คณะครูทุกท่าน
29 เม.ย. 56 นัดประชุมครู วันที่ 29 เมษายน 2556
นัดประชุมครู วันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ การแต่งกายแต่งให้เรียบร้อย คณะครู
18 ก.พ. 56 รับการประเมินจริงต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
รับการประเมินจริงต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
18 ม.ค. 56 ตรวจเยี่ยมประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ / สุภาพเรียบร้อย ผู้บริหาร คณะครูในโรงเรียนทุกท่าน ผู้ปกครอง และชุมชนต่าง ๆ
13 ธ.ค. 55 ซ้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
          ซ้อมรับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
27 ก.ย. 55 จัดงานเกษียณอายุราชการ
   โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ท่าน ผอ.ยงยศ  วัฒนวีรพงษ์  และ คุณครูอัมพร  บุญอนันต์  ที่เทศบาลตำบลท่าช้าง  ในวันที่  27  กันยายน  2555 นี้ ในเวลาตอนเย็น
เทศบาลท่าช้าง คณะครูทุกท่าน
14 มิ.ย. 55 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2555

รร.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน
21 มี.ค. 55 งานวันแห่งความสำเร็จ และวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน
12 มี.ค. 55 ถึง 15 มี.ค. 55 จัดการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 จัดการสอบ NT ป.3

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน
29 ก.พ. 55 ค่ายวิชาการอาเซียน

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ / ตาม 10 ประเทศอาเซียน คณะครูทุกท่าน
18 ก.พ. 55 รำลึกแสดขาว 95 ปี

ณ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน
18 ม.ค. 55 ถึง 19 ม.ค. 55 นักเรียน ป.4 - ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ อำเภอวังน้ำเขียว

อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา คณะครูทุกท่าน
13 ม.ค. 55 งานวันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน
30 ธ.ค. 54 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ คณะครูทุกท่าน
23 ธ.ค. 54 กิจกรรมวัน Christmas
ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานวันคริสมาสขขึ้น ณ โรงอาหารของโรงเรียน ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2554
คณะครูทุกคน
ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
       เดินทางคณะครูระดับปฐมวัย
ชุดสากลนิยม คุณครูพนมพร จิตเงิน
สพป.นม.2 ใช้ห้องประชุมสรุปติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
  ศน.ปัทมพร  ผอ.วิทยา  และคณะ