โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศการใช้มาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.63 KB