โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการสรุป สมศ.
ผลการสรุป สมศ. รอบ 2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.38 KB
ผลการสรุป สมศ. รอบ 3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 468.34 KB