โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการอ่าน ป.1 - ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 4296
แบบบันทึกการอ่าน ป.4 - ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 130 KB 97297
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในจองสถานศึกษา ๒๕๕๔ 242