โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม PS Camp ครบุรี วันที่ 25-26 ธันวาคม 2558
ฐานเดินทางไกล
พักดื่มนำ้
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2558,22:23   อ่าน 289 ครั้ง