โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและปลูกต้นไม้แห่งความดี
               คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกันรวมพลังแห่งความภักดี  ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2559,22:24   อ่าน 209 ครั้ง