โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู็
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้เข้าแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้
      นักเรียนจำนวน  6   คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เข้าแข่งขัน  2   รายการ   
              1.การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  ได้ที่  6  
               2. การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้   ได้ที่  6
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2558,07:31   อ่าน 376 ครั้ง