โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู็
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้เข้าแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ (อ่าน 376) 09 ก.ค. 58