โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพนมพร จิตเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางธนภร แก้วเพชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอัญรินทร์ ไกรคุ้ม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวดวงเดือน ทะคำวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางเบญมาศ พิษฉลู
ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2