โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิทยา จิตเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายงานผลการจัดการศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2011
ปรับปรุง 21/05/2019
สถิติผู้เข้าชม 464160
Page Views 550826
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เฉยๆ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาวัดหนองหอย
เดินจงกรมปฏิบัติธรรมที่วัดหนองหอย
กิจกรรมวันวิสาขบูชาวัดหนองหอย
อบรมค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนสุจริตเป็นมิตรกับอาเซียน
วันวิทยาศาตร์อนุบาลท่าช้าง
ชวนกันแต่งกายผ้าไทยวันสุกร์
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม คลองเมือง จักราช
2 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ คลองเมือง จักราช 044497331
3 โรงเรียนไทรทอง คลองเมือง จักราช
4 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว คลองเมือง จักราช
5 โรงเรียนบ้านดงพลอง คลองเมือง จักราช
6 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย คลองเมือง จักราช
7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คลองเมือง จักราช
8 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี จักราช จักราช
9 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ จักราช จักราช
10 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช 044399561
11 โรงเรียนจักราชวิทยา จักราช จักราช 044-399167
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง จักราช จักราช 044-430165
13 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จักราช จักราช
14 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช
15 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ทองหลาง จักราช 044399952
16 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง จักราช 044430490
17 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ทองหลาง จักราช
18 โรงเรียนวัดเหมสูง ทองหลาง จักราช
19 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ศรีละกอ จักราช
20 โรงเรียนบ้านช่องโค ศรีละกอ จักราช
21 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ศรีละกอ จักราช 044430258,099496608
22 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ศรีละกอ จักราช
23 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง ศรีละกอ จักราช
24 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ศรีละกอ จักราช
25 โรงเรียนบ้านละกอ ศรีละกอ จักราช
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สีสุก จักราช
27 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สีสุก จักราช
28 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สีสุก จักราช
29 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สีสุก จักราช
30 โรงเรียนวัดหินมงคล สีสุก จักราช
31 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สีสุก จักราช
32 โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองขาม จักราช
33 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม หนองขาม จักราช
34 โรงเรียนบ้านหนองแมว หนองขาม จักราช
35 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม จักราช
36 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง หนองขาม จักราช
37 โรงเรียนชาติวิทยา หนองขาม จักราช
38 โรงเรียนราษฎร์บำรุง หนองขาม จักราช
39 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม หนองขาม จักราช
40 โรงเรียนบ้านโนนพะไล หนองขาม จักราช
41 โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง จักราช
42 โรงเรียนบ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช
43 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา หนองพลวง จักราช
44 โรงเรียนวัดหนองจอก หนองพลวง จักราช
45 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน จักราช
46 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช
47 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ หินโคน จักราช
48 โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน จักราช
49 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่ หนองบุนนาก
50 โรงเรียนบ้านถนนหัก บ้านใหม่ หนองบุนนาก
51 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านใหม่ หนองบุนนาก
52 โรงเรียนบ้านหนองจาน ลุงเขว้า หนองบุนนาก
53 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า ลุงเขว้า หนองบุนนาก
54 โรงเรียนบ้านสารภี สารภี หนองบุนนาก
55 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สารภี หนองบุนนาก
56 โรงเรียนบ้านพระ สารภี หนองบุนนาก
57 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สารภี หนองบุนนาก
58 โรงเรียนบ้านยอกขาม หนองตะไก้ หนองบุนนาก
59 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ หนองบุนนาก
60 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุนนาก หนองบุนนาก 044430602
61 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองบุนนาก หนองบุนนาก
62 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา หนองบุนนาก หนองบุนนาก
63 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุนนาก หนองบุนนาก
64 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองหัวแรต หนองบุนนาก
65 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร หนองหัวแรต หนองบุนนาก
66 โรงเรียนบ้านบุกระโทก หนองหัวแรต หนองบุนนาก
67 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองหัวแรต หนองบุนนาก
68 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก
69 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก
70 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก 044430444
71 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย แหลมทอง หนองบุนนาก
72 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด แหลมทอง หนองบุนนาก 044-490310
73 โรงเรียนบ้านหนองสะแก แหลมทอง หนองบุนนาก
74 โรงเรียนบ้านสระซาง ไทยเจริญ หนองบุนนาก
75 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ไทยเจริญ หนองบุนนาก
76 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น กงรถ ห้วยแถลง
77 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด กงรถ ห้วยแถลง
78 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี กงรถ ห้วยแถลง
79 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี กงรถ ห้วยแถลง
80 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ กงรถ ห้วยแถลง
81 โรงเรียนบ้านนาตะคุ งิ้ว ห้วยแถลง 044-761237
82 โรงเรียนวัดหนองนา งิ้ว ห้วยแถลง
83 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน งิ้ว ห้วยแถลง
84 โรงเรียนบ้านจอมศรี งิ้ว ห้วยแถลง
85 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ งิ้ว ห้วยแถลง
86 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ งิ้ว ห้วยแถลง
87 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี งิ้ว ห้วยแถลง
88 โรงเรียนบ้านตะโก ตะโก ห้วยแถลง (044) 391195
89 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตะโก ห้วยแถลง 391092
90 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตะโก ห้วยแถลง -
91 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ทับสวาย ห้วยแถลง
92 โรงเรียนเก้งเด็ก ทับสวาย ห้วยแถลง
93 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
94 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
95 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
96 โรงเรียนบ้านหนองสาย หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
97 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
98 โรงเรียนบ้านตะแกรง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
99 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
100 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
101 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
102 โรงเรียนบ้านโคกพลวง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
103 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
104 โรงเรียนบ้านเมืองรัง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
105 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
106 โรงเรียนบ้านหนองพลอง หินดาด ห้วยแถลง
107 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หินดาด ห้วยแถลง
108 โรงเรียนหินดาดวิทยา หินดาด ห้วยแถลง
109 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หินดาด ห้วยแถลง 044-751377
110 โรงเรียนบ้านตะคร้อ หินดาด ห้วยแถลง
111 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ห้วยแถลง
112 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หินดาด ห้วยแถลง
113 โรงเรียนบ้านห้วยแคน ห้วยแคน ห้วยแถลง 044751047
114 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ห้วยแคน ห้วยแถลง
115 โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ห้วยแถลง 0862477616
116 โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยแถลง ห้วยแถลง
117 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ห้วยแถลง ห้วยแถลง
118 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง ห้วยแถลง
119 โรงเรียนบ้านแสนสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง 044-751364
120 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง ห้วยแถลง
121 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
122 โรงเรียนบ้านสระแก้ว เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
123 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
124 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
125 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
126 โรงเรียนบ้านท่าลี่ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
127 โรงเรียนบ้านโนนทอง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
128 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
129 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
130 โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
131 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
132 โรงเรียนโนนตาวิทย์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
133 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ 0-4432-1474
134 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนเพชรมาตุคลา ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ (044) 321332
136 โรงเรียนภูทองวิทยา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
137 โรงเรียนบ้านกันผม พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
138 โรงเรียนบ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 044321574
139 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 044-750245
140 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนวัดสลักได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
143 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 044206065
145 โรงเรียนชุมชนวัดรวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
146 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
147 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
148 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
149 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
150 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
151 โรงเรียนบ้านดอน กระโทก โชคชัย
152 โรงเรียนวัดพะโค กระโทก โชคชัย 044-430622
153 โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน โชคชัย
154 โรงเรียนอนุบาลด่านเกวียนเอราวัณ ด่านเกวียน โชคชัย
155 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน โชคชัย
156 โรงเรียนบ้านตูม ด่านเกวียน โชคชัย
157 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ด่านเกวียน โชคชัย 044300322
158 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน โชคชัย 044-375252
159 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ทุ่งอรุณ โชคชัย
160 โรงเรียนบ้านดะแลง ทุ่งอรุณ โชคชัย
161 โรงเรียนบ้านปอพราน ทุ่งอรุณ โชคชัย
162 โรงเรียนบ้านหนองปรึก ทุ่งอรุณ โชคชัย
163 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ทุ่งอรุณ โชคชัย
164 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ทุ่งอรุณ โชคชัย
165 โรงเรียนบ้านหนองกก ท่าจะหลุง โชคชัย
166 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ท่าจะหลุง โชคชัย
167 โรงเรียนบ้านบึงไทย ท่าลาดขาว โชคชัย 044-430325
168 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย
169 โรงเรียนบ้านบึงพระ ท่าลาดขาว โชคชัย
170 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ท่าอ่าง โชคชัย
171 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ท่าอ่าง โชคชัย
172 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดี่ยว ท่าอ่าง โชคชัย
173 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ท่าอ่าง โชคชัย
174 โรงเรียนบ้านโนนเพชร ท่าเยี่ยม โชคชัย
175 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ท่าเยี่ยม โชคชัย
176 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ท่าเยี่ยม โชคชัย 044-400654
177 โรงเรียนชุมชนดอนไพล ท่าเยี่ยม โชคชัย
178 โรงเรียนบ้านโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย
179 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย
180 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ท่าเยี่ยม โชคชัย
181 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน พลับพลา โชคชัย
182 โรงเรียนชุมชนพลับพลา พลับพลา โชคชัย
183 โรงเรียนบ้านคลองกลาง พลับพลา โชคชัย
184 โรงเรียนวัดกุดสวาย พลับพลา โชคชัย
185 โรงเรียนบ้านปรางค์ พลับพลา โชคชัย
186 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 พลับพลา โชคชัย 044490112
187 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา พลับพลา โชคชัย
188 โรงเรียนบ้านละลม ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
189 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
190 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
191 โรงเรียนบ้านบิง โชคชัย โชคชัย 044491036
192 โรงเรียนศรีนภาอนุบาล โชคชัย โชคชัย
193 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย โชคชัย
194 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย โชคชัย
195 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โชคชัย โชคชัย
196 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย โชคชัย