โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรหนุึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางโชติภา บรรจงรอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,16:28  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรหนุึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางมาลี ตะสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,16:28  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเกียรติบัตรหนุึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางยุวดี วงศ์สง่า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,16:27  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2557,16:18  อ่าน 442 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:30  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:29  อ่าน 447 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-๓ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:29  อ่าน 482 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:28  อ่าน 774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:27  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ระดับศูนย์เครือข่าย
ชื่ออาจารย์ : นางธนภร แก้วเพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,13:26  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..